آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده برق دانشگاه تهران

پیام فوری

دستگاه TEM قادر به سرویس نیست فعلا از پذیرش نمونه معذوریم آنالیز FESEM - AFM , RAMAN به صورت غیر حضوری انجام می شود. لطفا" نمونه های خود را به صورت پستی یا با پیک ارسال فرمایید و مشخصات کامل خود و نمونه را در بسته قرار دهید. زمان رزرو انجام آنالیز در سایت غیر فعال بوده و نیازی به رزرو نیست


ایمیلی که می توانید با آزمایشگاه در ارتباط باشید fmsalehi@ut.ac.ir


برای مدت کوتاهی خدمات لایه نشانی طلا با 25 % تخفیف و خدمات FESEM با 25% تخفیف در این مرکز انجام می گردد