آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده برق دانشگاه تهران

پیام فوری

دستگاه TEM ، FESEM ، RAMAN و AFM به صورت غیر حضوری آماده پذیرش نمونه است. آزمایشگاه عضو شبکه راهبردی است و می توانید با ثبت نام در شبکه labsnet.ir از گرنت استفاده نمایید . لطفا" نمونه های خود را به صورت پستی یا با پیک از ساعت 10 الی 12 ارسال فرمایید و مشخصات کامل خود ( نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره همراه و ایمیل دارنده نمونه و کد ملی فردی که از گرنتش استفاده می شود )و نمونه (هر توضیحی در رابطه با نمونه نیاز است نوشته شود) را در بسته قرار دهید. (توجه داشته باشید به دلیل شیوع کرونا و جلوگیری از ابتلا ، تمامی کارها اعم از نوشتن مشخصات فردی و مشخصات نمونه قبلا آماده شده باشد و فقط جهت تحویل به آزمایشگاه مراجعه شود و از ایستادن طولانی در محل آزمایشگاه جددا خودداری شود) نمونه هایی که بدون مشخصات باشد پاسخ داده نمی شود .جهت آماده سازی نمونه های بیولوژی و یا پلیمری می توانید با آزمایشگاه بیوشیمی بیوفیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران سرکار خانم شفیع زاده به شماره 61113380 تماس حاصل فرمایید.زمان رزرو انجام آنالیز در سایت غیر فعال بوده و نیازی به رزرو نیست. در ضمن باقیمانده نمونه برگردانده نمی شود. زمان پاسخ دهی یک هفته تا ده روز بعد خواهد بود.به دلیل شیوع کرونا از دادن هرگونه وسیله از جمله خودکار و برگه معذوریم.مشخصات دستگاه FESEM : ساخت ژاپن - HITACHI S4160 . دستگاه TEM : ساخت هلند - PHILIPS CM300 . دستگاه AFM : ساخت روسیه - SOLVER NEXT NT-MDT مد SEMI CONTACT جهت مرفولوژی سطح و پروفایل ارتفاع . دستگاه RAMAN : ساخت ایران - APUS 532 nm EXCITATION تکسان. دستگاه EDS : ساخت آمریکا EDAX / AMETEK مدل ELEMENT


ایمیلی که می توانید با آزمایشگاه در ارتباط باشید fmsalehi@ut.ac.ir


هزینه FESEM میانگین ساعتی 2000000 ریال و نمونه ای 250000 ریال محاسبه خواهد شد و پوشش طلا نمونه ای 400000 ریال.هزینه یک تا چهار نمونه 2600000 ریال- هزینه TEM نمونه مغناطیسی 6000000 ریال و نمونه غیرمغناطیسی 5500000 ریال. هزینه AFM هر نمونه 2000000 ریال هزینه RAMAN هر نمونه 1000000 ریال