آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده برق دانشگاه تهران

پیام فوری

دستگاه TEM قادر به سرویس نیست فعلا از پذیرش نمونه معذوریم آنالیز FESEM - AFM , RAMAN به صورت غیر حضوری انجام می شود. لطفا" نمونه های خود را به صورت پستی یا با پیک از ساعت 10 الی 12 ارسال فرمایید و مشخصات کامل خود و نمونه را در بسته قرار دهید. زمان رزرو انجام آنالیز در سایت غیر فعال بوده و نیازی به رزرو نیست


ایمیلی که می توانید با آزمایشگاه در ارتباط باشید fmsalehi@ut.ac.ir


هزینه FESEM میانگین ساعتی 2000000 ریال و نمونه ای 250000 ریال محاسبه خواهد شد و پوشش طلا نمونه ای 250000 ریال.هزینه یک تا چهار نمونه 2000000 ریال