آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده برق دانشگاه تهران

پیام فوری

خدمات ارائه شده در این مرکزEDAX به همراه FESEM و RAMAN, TEM .تا اطلاع ثانوي آنالیز TEM فقط به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد . آنالیز FESEM در روزهای پنجشنبه هم انجام میشود.


سایت جدیدآزمایشگاه microfab.ir , جهت ارتباط و سوال از آزمایشگاه ایمیل بزنید Info@microfab.ir , fmsalehi@ut.ac.ir ایمیل ها بهتر از تلفن جواب داده خواهد شد . شماره تماس 88013201-021


برای مدت کوتاهی خدمات لایه نشانی طلا با 25 % تخفیف و خدمات FESEM با 25% تخفیف در این مرکز انجام می گردد