آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. نیازی به رزرو وقت در سیستم نیست. بسته خود را با پیک و یا با پست به آدرس آزمایشگاه ارسال فرمایید. مشخصات کامل خود (نام - نام خانوادگی - کد ملی - شماره همراه - ایمیل) مشخصات کامل نمونه در بسته ارسالی نوشته شود.

جهت انجام آنالیز TEM گرید باید توسط دانشجو تهیه شود.


جهت ارتباط با آزمایشگاه fmsalehi@ut.ac..ir


برای مدت کوتاهی خدمات لایه نشانی طلا با 50 % تخفیف و خدمات FESEM با 20% تخفیف در این مرکز انجام می گردد