آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. نیازی به رزرو وقت در سیستم نیست. بسته خود را با پیک و یا با پست به آدرس آزمایشگاه ارسال فرمایید. مشخصات کامل خود (نام - نام خانوادگی - کد ملی - شماره همراه - ایمیل) مشخصات کامل نمونه در بسته ارسالی نوشته شود و از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 در باکس روبروی درب آزمایشگاه قرار دهید.

جهت انجام آنالیز TEM گرید باید توسط دانشجو تهیه شود. هزینه هر نمونه غیر مغناطیسی TEM مبلغ 6000000 ریال و نمونه مغناطیسی 7000000 ریال. هزینه آنالیز FESEM میانگین ساعتی 4،000،000 ریال و نمونه ای 1،000،000 ریال - پوشش طلا نمونه ای 500،000 ریال- هزینه FESEM تا چهار نمونه با پوشش طلا 4،000،000 ریالجهت ارتباط با آزمایشگاه fmsalehi@ut.ac.ir , info@nano123.ir


آنالیز FESEM , RAMAN , AFM به صورت غیر حضوری انجام می شود . آماده سازی نمونه در تمامی آنالیز ها غیر از پوشش طلا در FESEM به عهده دانشجو می باشد . نمونه ها عودت داده نمی شود. زمان انجام آنالیز از زمان تحویل نمونه دو هفته می باشد.