آزمايشگاه نانو الكترونيك

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می گردد. نیازی به رزرو وقت در سیستم نیست. بسته خود را با پیک و یا با پست به آدرس آزمایشگاه ارسال فرمایید. مشخصات کامل خود (نام - نام خانوادگی - کد ملی - شماره همراه - ایمیل) مشخصات کامل نمونه در بسته ارسالی نوشته شود و از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 14 در باکس روبروی درب آزمایشگاه قرار دهید.

جهت انجام آنالیز TEM گرید باید توسط دانشجو تهیه شود.


جهت ارتباط با آزمایشگاه fmsalehi@ut.ac..ir - هزینه میانگین ساعتی 3000000 ریال و نمونه ای 750000 ریال - پوشش طلا نمونه ای 300000 ریال


آنالیز FESEM , RAMAN , AFM به صورت غیر حضوری انجام می شود . آماده سازی نمونه در تمامی آنالیز ها غیر از پوشش طلا در FESEM به عهده دانشجو می باشد . نمونه ها عودت داده نمی شود. زمان انجام آنالیز از زمان تحویل نمونه دو هفته می باشد.